Lazer Epilasyon Öncesi – sonrası

Lazer Epilasyon Öncesi – sonrası

Lazer epilasyon uygulanacak bölgeler, işlemden önceki son birkaç gün içinde Aşırı güne? ?????na maruz kalmamı? olmalıdır. Bunun sebebi, Aşırı güne? ?????n?n yan?klara sebep olarak cildi daha hassas bir hale getirmesidir.

Özellikle han?mlar, hormonal, jinekolojik vb. rahatsızlıklar ve kulland?kları ilaçlar konusunda epilasyon seansı öncesinde uygulamay? yapacak olan ki?iyi bilgilendirmelidirler.

Daha önce lazer epilasyon yap?ld?ysa, seans say?sı, kulan?lan cihaz?n tipi, en son seansın tarihi gibi konular önemli olmaktadır. 

Lazer epilasyon uygulanacak bölgelerdeki kıllara son 20 gün içinde kökten alma işlemi (a?da, c?mb?z, depilatör) yap?lmamı? olmalıdır.

Uzayan kıllar seanstan en son 3 gün öncesine kadar vücutta jilet ile, yüz bölgesinde makas ile k?salt?labilir.

Lazer epilasyon uygulanacak kıllara sarartma, boyama gibi işlemler yap?lmamı? olmalıdır.

Cildi soyan ürün (peeling) kullan?lıyorsa (retinotik asit, glikolik asit gibi) 15 gün önce b?rakılmı? olmalıdır.

Lazer uygulaması Yapılırken cilt üzerinde makyaj malzemesi bulunmamalıdır.

Lazer Epilasyon sonrası

Lazer uygulamasından 3-5 gün sonraya kadar Aşırı güne?e maruz kalınmamalı ve solaryum’a girilmemelidir. Zorunlu olarak güne?e maruz kalınırsa (özellikle yüz bölgesi için) yüksek koruma (SPF 30) faktörlü kremler kullan?lmalıdır.

Lazer epilasyondan hemen sonra ?lık du? alınabilir. Bir hafta kese, peeling gibi cildi tahri? edecek uygulamalardan kaç?nman?z? öneririz.

Lazer Epilasyon uygulanan bölgede kişinin cilt hassasiyetine göre de?i?en sürede; 1 saat ila birkaç gün arasında sürebilen kızarıklık olu?ması normaldir. Aslında olu?acak bu hafif kabarıklık ve kızarıklıklar, kıl köklerininin ba?arılı bir şekilde harab edildi?inin göstergesidir.

Baz? ki?ilerde işlem sonrasında uygulama yap?lan bölgede hafif kabarıklık, nadiren kabuklanma ve sivilce oluşursa da tedaviye gerek olmadan kendili?inden geçecektir.

Lazer epilasyon uygulanan kılların kökleri 1 ila 2 hafta içinde hafifçe uzayarak dökülmeye ba?lar veya c?mb?z ile tutularak çekildi?inde kolayca ç?kar. Dökülen kıllar bir daha ç?kmayacaktır.

Seans aralıkları, ki?iye ba?lı olarak de?i?iklik göstermekle birlikte, ortalama olarak yüz bölgesi için 4 – 6 hafta, vücut bölgeleri için 8 haftadır. Ba?lang?çta seansların daha sık yap?lmasıda gerekebilir. Bu konuda uzman?n?z sizi bilgilendirecektir.

Ortalama Lazer Epilasyon seans say?sı vücut bölgeleri için 4-6 seans, yüz bölgeleri için 10-12 seanstır. Bu say? cilt ve kıl yap?sına göre de?i?ebilir. Hormonal bozukluklar seans say?sın? etkileyebilir.

kıl yoşunluşu her seansta %15-20 arası kalıc? olarak azalmaktadır, fark? ancak 3. seanstan itibaren belirgin olarak görebilirsiniz. seansların?za düzenli olarak devam ederseniz 2 yada 3 seanstan sonra tüylenme sorunu ya?amazsın?z.

 

Lazer Epilasyon Öncesi – sonrası