Lazer Epilasyonun Zor Olduşu Durumlar

Lazer Epilasyonun Zor Olduşu Durumlar

Önce Tüyler : Bu tip tüylerde, termal rahatlama süresi çok dü?ük olduşundan, her cihaz etkin olarak ince tüy köklerini yok edemez. Bu tarz tüylerde yapılacak lazer epilasyon uygulamalarında kullan?lacak cihaz?n sahip olduşu teknoloji çok önemlidir. Çok k?sa süreli at??lar yapabilen  cihazların kullan?lması gerekir. Ancak geli?mi? teknolojiye sahip, çok k?sa süreli at??larda, çok yüksek enerji seviyelerine ç?kabilen lazerler ile etkili epilasyon uygulamaları yap?lması mümkündür.

Aç?k Renkli Tüyler : Renge duyarlı lazer cihazları ile etkili lazer epilasyon uygulanamaz. kıl rengi aç?k olduşundan emilim az olur ve tahribat sağlanamaz. 1064nm. Nd-YAG lazer sistemlerinin melanin duyarlılı?? çok az olup, aç?k renk tüylerde ba?arı ?ansı daha yüksektir.

Koyu Ten : Koyu tenlerde genellikle lazer ile epilasyon zor olarak bilinir. Ancak bu alanda FDA onaylarına sahip uzun dalgaboyuna sahip Nd-YAG lazer uygulamaları ile en koyu renk tende veya bronz tenlerde de epilasyon imkan? sağlanmaktadır.

Derin Tüyler : Özellikle yüz, sırt, genital bölge, kollar ve bacaklarda bulunan kılların kökleri daha derinde bulunmaktadır. Dalgaboyu daha uzun olan lazer sistemleri, derin penetrasyon yetenekleri ile bu tip kıllarda üstün ba?arı gösterirler.

Lazer Epilasyonun Zor Olduşu Durumlar